Euronext Green Bonds

I november 2019 lanserte Euronext en felles liste for alle de grønne obligasjonene som er notert på de ulike markedsplassene i Euronext; Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa, Paris og Oslo. Euronext har over 200 grønne obligasjoner notert fordelt på over 80 utstedere over hele verden.

Registrering på den felles grønne listen EURONEXT GREEN Bonds innebærer:

  • Økt synlighet for det grønne lånet utenfor Norge
  • Ingen ekstra kostnad
  • Kun én ekstra forpliktelse utover dagens krav: påfølgende «grønn» rapportering som skal offentliggjøre skal også sendes til debt@euronext.com
  • Lånet vil fortsatt være notert og handlet i Oslo

 Les mer om EURONEXT GREEN Bonds her

For å bli registrert på den felles grønne obligasjonslisten, må erklæringsskjemaet «Green Bond Declaration Form» fylles ut og sendes signert til debt@euronext.com.

Kontakt oss

Renteprodukter