Registrering av renteprodukter

Med et obligasjons- eller sertifikatlån kan du finansiere investeringer og videre utvikling av din virksomhet. Mange investorer krever imidlertid at lånene de investerer i er notert/registrert på en kvalitetssikret og overvåket markedsplass. Notering/registrering av lån på Oslo Børs og Nordic ABM gir deg dermed tilgang til en større investorbase enn du ellers ville fått.

Hvorfor notere/registrere lån?

Ved å notere obligasjons- og sertifikatlån på Oslo Børs eller registrere lån på Nordic ABM får en tilgang til en større investorbase, da det er en del investorer som har krav om notering/registrering av lån. Grunnen til at noen investorer krever dette er blant annet:

  • Prospektkontroll (Oslo Børs) og kontroll av opptaksdokument (Nordic ABM) som sikrer all relevant informasjon til investor før investering
  • Selskapene må informere om regnskap og kurspåvirkende begivenheter til markedet
  • God og systematisert markedsovervåking sikrer rettferdig handel
  • Organisert og effektiv handel gjennom et godt handelssystem
  • Informasjon om markedet og lånene er tilgjengelig på børsens nettsider

Flere fordeler ved notering/registrering

I tillegg til tilgang til flere investorer er det flere fordeler for selskaper som noterer lånene sine:

  • Profilering av selskapet på børsens nettsider
  • Enkelte meglere mener at investorer krever en lavere rente på noterte lån enn for lån som ikke er notert/registrert, noe som kan bety en lavere finansieringskostnad for deg

Kontakt oss

Renteprodukter