Overgangen til nytt handelssystem utsatt

Overgangen til handelssystemet Optiq blir 30. november og 7. desember.

For utstedere av aksjer og egenkapitalbevis tatt opp til handel på børsens markedsplasser vil endringene vi har informert om bli utsatt fra 9. november til 30. november

For utstedere med børsnoterte lån vil endringene vi har informert om bli utsatt fra 30. november til 7. desember

Dette gjelder blant annet endringer knyttet til:

  • Utstederreglene
  • Navn på markedsplasser
  • Tickere (merk at denne endringen ikke gjelder alle selskapene)
  • Sektorklassifisering fra GICS til ICB

Les mer om bakgrunnen for utsettelsen her

Kontakt oss

Notering