Oslo Børs’ liste for grønne obligasjoner slås sammen med Euronext ESG Bonds fra 7. desember 2020

Som følge av Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner notert på Oslo Børs/Nordic ABM migrere over til Euronexts handelssystemer den 7. desember 2020. Fra samme tidspunkt vil Oslo Børs’ liste for grønne obligasjoner bli slått sammen med Euronext ESG Bonds som er en felles liste for alle markedsplassene i Euronext.

I januar 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden med en egen liste for grønne obligasjoner. Listen, som ble etablert for å synliggjøre grønne investeringsvalg, vil bli fortsatt videreutviklet gjennom Euronext ESG Bonds.

Ved førstegangsregistrering av et grønt lån på Euronext ESG Bonds, må skjema for samtykkeerklæring «ESG Bond declaration form» fylles ut og sendes til debt@euronext.com, se vedlagt.

Etterfølgende grønne lån som noteres på Oslo Børs/Nordic ABM, vil automatisk bli registrert på Euronext ESG Bonds.

Øvrige krav for å registrere grønne obligasjoner på Euronext ESG Bonds, er de samme som for Oslo Børs’ grønne liste, se vedlagt «Euronext ESG Bonds Process».

Obligasjoner som er registrert på Oslo Børs’ grønne liste er i dag merket med suffiks G i tickerkoden. Fra og med 7. desember vil suffiks endres til ESG.

Mange av våre obligasjonsutstedere på Oslo Børs har allerede registrert sine obligasjoner på Euronext ESG Bonds. En oversikt over disse finner dere ved å gå inn på følgende link og filtrere på «location» Oslo: https://live.euronext.com/en/products/fixed-income/esg-bonds

Om Euronext ESG Bonds
Euronext ESG Bonds ble etablert i november 2019 og er en felles/konsolidert liste for ESG obligasjoner notert på markedsplassene i Euronext; Amsterdam, Brüssel, Dublin, Lisboa, Paris og Oslo. Euronext har tilsammen over 300 ESG obligasjoner notert fra mer enn 130 utstedere fra hele verden. Euronext ESG Bonds inkluderer green bonds, blue bonds, social bonds, sustainability bonds og sustainability linked bonds.

Informasjon om krav og prosess finnes i vedlagt dokument «Euronext ESG Bonds Process», som også ligger på hjemmesiden til Euronext: https://www.euronext.com/en/list-products/bonds/esg-bonds.

Om Oslo Børs’ liste for grønne obligasjoner
Oslo Børs liste for grønne obligasjoner ble etablert i januar 2015 for å synliggjøre grønne investeringsvalg. Listen omfatter i dag 62 grønne obligasjoner fra 28 utstedere.

Kontakt oss

Notering