Endringer i utstederreglene og medlems- og handelsreglene

Oslo Børs har vedtatt endringer i utstederreglene og medlems- og handelsreglene. Disse vil tre i kraft fra 30. november 2020.

Les mer om de ulike regelendringene her:

Kontakt oss

Notering