Dette er Euronext Connect

Euronext Connect ("Connect") er Euronexts kundeportal hvor selskaper får tilgang til informasjon om sin notering, blant annet handel og kurser i realtid, historiske data, mulighet til å abonnere på ulike nyhetsvarsler og en daglig rapport som oppsummerer dagens handel i egen aksje. I tillegg vil dere få tilgang til NewsPoint via Connect.

Selskaper notert på Oslo Børs får tilgang til Connect etter migrasjonen til Optiq.

Hvis du representerer et selskap med noterte aksjer vil Connect gi deg:

  • Intradagsdata i sanntid med tilhørende grafikk (gir mulighet til sammenligning med andre selskaper eller indekser)
  • Ordreboksoppdateringer i sanntid for deres egne aksjer
  • Tilgang til historiske handelsdata som kan lastes ned (opptil 20 års historikk)
  • Mulighet til å abonnere på varslingstjenester
  • Daglig meglerstatistikk (viser de 10 største kjøpere og selgere)
  • Rapport som oppsummerer handelsdagen (epost som du kan abonnere på)

Hvis du representerer et selskap med noterte obligasjoner vil Connect gi deg:

  • En oversikt over alle deres obligasjonslån
  • Ordreboksoppdateringer for deres egne obligasjoner
  • Intradagsdata i sanntid med tilhørende grafikk (gir mulighet til sammenligning med andre obligasjoner eller indekser)
  • Mulighet til å abonnere på varslingstjenester

 Du finner mer informasjon om Connect i vedlagte presentasjon.

About Connect (pdf, 1 MB)

Kontakt oss

Notering