Nyttig informasjon for utstedere og rådgivere

Aksjer, egenkapitalbevis, renteinstrumenter og derivater blir nå handlet på samme system som de andre Euronext-børsene. På denne siden har vi samlet informasjon om endringene som vil være nyttig for utstedere og rådgivere.

03.12.2020
Listing Q&A

Please find below the most frequent listing questions and answers regarding the Oslo Børs migration to Euronext.

01.12.2020
Endringer i utstederreglene og medlems- og handelsreglene

Oslo Børs har vedtatt endringer i utstederreglene og medlems- og handelsreglene. Disse vil tre i kraft fra 30. november 2020.

27.11.2020
Change of tickers

Reference is made to the stock exchange notice on 28 October 2020, where it was announced that a number of equity instruments, ETFs and indices on the Oslo Børs’ marketplaces will have a change in their current Oslo ticker to a new trading symbol or index mnemonic. Please find attached the final list of ticker codes / mnemonics that has been changed as a part of the migration of the Oslo Børs Cash Equities products to the Euronext infrastructure 30th November 2020.

20.11.2020
Dette er Euronext Connect

Euronext Connect ("Connect") er Euronexts kundeportal hvor selskaper får tilgang til informasjon om sin notering, blant annet handel og kurser i realtid, historiske data, mulighet til å abonnere på ulike nyhetsvarsler og en daglig rapport som oppsummerer dagens handel i egen aksje. I tillegg vil dere få tilgang til NewsPoint via Connect.

16.11.2020
Oslo Børs NewsPoint - Ny innloggingsrutine

Fra og med mandag 23. november 2020 vil Oslo Børs NewsPoint flyttes til portalen Euronext Connect. NewsPoint-brukere må fra denne kvelden logge inn via den nye kundeportalen.

09.11.2020
Oslo Børs’ liste for grønne obligasjoner slås sammen med Euronext ESG Bonds fra 7. desember 2020

Som følge av Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner notert på Oslo Børs/Nordic ABM migrere over til Euronexts handelssystemer den 7. desember 2020. Fra samme tidspunkt vil Oslo Børs’ liste for grønne obligasjoner bli slått sammen med Euronext ESG Bonds som er en felles liste for alle markedsplassene i Euronext.

05.11.2020
Change of tickers

The previously announced change of tickers will take effect from 30 November 2020.

02.11.2020
Overgangen til nytt handelssystem utsatt

Overgangen til handelssystemet Optiq blir 30. november og 7. desember.

13.10.2020
Webinar - Oslo Børs becomes part of Euronext

As of 09 November, Oslo Børs will start using the Euronext systems following its integration with Euronext. This migration will entail some changes for issuers with equities, equity certificates and bonds listed on Oslo Børs.

05.10.2020
Consultation regarding the ABM rules for issuers

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, reporting of trades in bonds registered on Nordic ABM will migrate onto the Euronext trade reporting platform Saturn on 30 November 2020.

14.09.2020
Consultation regarding Trading Rules on Merkur Market

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as previously communicated, trading on Merkur Market will migrate onto the Euronext trading platform Optiq on 9 November 2020, simultaneously as the migration of trading with equity securities on Oslo Børs and Oslo Axess.

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern the Trading Rules on Merkur Market after the migration to Optiq, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

07.07.2020
Høring vedrørende Utstederreglene

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

22.06.2020
Endringer knyttet til overgang til Euronext-systemer

I løpet av høsten tar Oslo Børs i bruk samme systemer som de andre Euronext-børsene. Dette medfører enkelte forandringer for aksje-, egenkapitalbevis- og obligasjonsutstederne på Oslo Børs. Blant annet vil to av våre markedsplasser bytte navn, og vi vil få noen regelverksendringer.

Kontakt oss

Notering