Endringer knyttet til overgang til Euronext-systemer

I løpet av høsten tar Oslo Børs i bruk samme systemer som de andre Euronext-børsene. Dette medfører enkelte forandringer for aksje-, egenkapitalbevis- og obligasjonsutstederne på Oslo Børs. Blant annet vil to av våre markedsplasser bytte navn, og vi vil få noen regelverksendringer.

Kontakt oss

Notering

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her