Vilkår for notering

Som utgangspunkt kan aksjer utstedt av allmennaksjeselskaper (ASA), eller tilsvarende utenlandske selskaper, bli notert dersom aksjene "antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning". Selskapets aksjer må dessuten være registrert i Verdipapirsentralen før notering kan finne sted. Oslo Børs vil også gjennomgå og vurdere selskapets generelle økonomiske situasjon.

 

I tillegg gjelder følgende krav:

 

Oslo Børs

Oslo Axess

Spredning (andel av aksjekapitalen spredt blant allmennheten)

25 prosent

25 prosent

Antall aksjeeiere som hver eier aksjer med en verdi på minst NOK 10.000

500

100

Markedsverdi MNOK

300

8

Må ha positivt driftsresultat

Nei

Nei

Historikk og virksomhet

Må ha tre års historikk og virksomhet. Kan dispenseres.

Må ha avlagt minst én års- eller delårsrapport. Må ha igangsatt planlagt virksomhet.

Minstepris per aksje

NOK 10

NOK 1

Må utarbeide introduksjonsprospekt

Ja

Ja

Kontakt oss

Eirik Høiby Ausland