Noteringsprosesser

Oslo Børs tilbyr tre alternative prosesser for notering av aksjer på Oslo Børs og Oslo Axess; Ordinær, Fleksibel og Fast-track.

 

Nedenfor følger en skjematisk oversikt over karakteristika ved de tre ulike prosessene.

 

Ordinær prosess

Fleksibel prosess

Fast-track

Normalt tidsløp:

8 uker

8 uker

4 uker

Tidspunkt for start prosess:

Faste frister

Fleksibelt, men minimum 8 uker før ønsket tidspunkt for behandling av søknaden i noteringskomité / børsstyremøte

Fleksibelt

Tidspunkt for de enkelte elementer i noteringsprosessen:

Faste frister som beregnes utfra tidspunkt for behandling av søknaden i ordinær noteringskomité / børsstyremøter

Frister beregnes ut fra avtalt tidspunkt for behandling av søknaden i noteringskomité / børsstyremøtet

Fleksibelt

Tidspunkt for innsendelse og offentliggjøring av formell søknad:

Faste frister, 4 uker før børsens vedtak om notering

3 børsdager før børsens vedtak om notering

3 børsdager før børsens vedtak om notering

Introduksjonsavgift:

Ordinær

Ordinær x 2

Fast avgift i henhold til gjeldende prisliste

Kontakt oss

Eirik Høiby Ausland