Listestruktur og likviditetsinndeling

Børsnoterte aksjer inndeles i segmenter etter aksjelikviditet. Det er et eget segment for børsnoterte egenkapitalbevis.

Segmentene

Børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis er inndelt i følgende segmenter:

  • OBX: Aksjene som utgjør OBX-utvalget, normalt 25 aksjer.
  • OB Match: Øvrige aksjer med minimum 10 handler pr dag i gjennomsnitt eller med mindre enn 10 handler men da med godkjent likviditetsgarantist avtale.
  • OB Standard: Aksjer med færre enn 10 handler pr dag i gjennomsnitt og ingen likviditetsgarantist avtale.
  • OB Nye: Nylig noterte aksjer.
  • OB Egenkapitalbevis: Noterte egenkapitalbevis.

Periodisk rebalansering

Allokeringene til kategoriene blir rebalansert hvert halvår. De nye likviditetsinndelingene trer i kraft første mandag etter tredje fredag i juni og desember. Måleperiodene er fra 1. desember til og med 31. mai og fra 1. juni til og med 30. november.

Sektorklassifisering (GICS)

I tillegg til likviditetsinndelingen er selskaper notert på Oslo Børs klassifisert etter sektortilhørighet basert på Global Industry Classification Standard (GICS) som er utviklet og implementert av MSCI og S&P Global. Klassifiseringen gjøres på 4 nivåer, der det er 11 sektorer, 24 industrigrupper, 69 bransjer og 158 undernivåer på bransjer. På børsens aksjesider på web er sektortilhørighet opplyst som en rubrikkopplysning pr selskap (nivå 1). I tillegg kan aksjene også sorteres etter sektortilhørighet på eget menypunkt.

Kontakt oss

Markedsadministrasjon