Forskjellen mellom Oslo Børs og Oslo Axess

Allmenne aksjeselskap eller tilsvarende utenlandske selskaper kan notere aksjene enten på Oslo Børs eller på Oslo Axess.

Notering på Oslo Børs innebærer en fullt ut børsnotering i henhold til EU-krav, mens notering på Oslo Axess gir selskaper tilgang til en autorisert og fullt ut regulert markedsplass. Fulle børsforpliktelser pålegges noterte selskaper begge steder.

Oslo Børs er det naturlige målet for større selskaper med lang historikk og med en betydelig aksjonærbase. Oslo Axess passer for selskaper som har mindre enn tre års historie, og ønsker kvalitetsstempelet og fordelene som følger med notering på en regulert markedsplass. Egenkapitalbevis kan ikke noteres på Oslo Axess.

Vilkår
Den avgjørende forskjellen er selve vilkårene for notering, der Oslo Axess har noe lempeligere vilkår enn Oslo Børs. Sparebanker og eventuelt andre gjensidige selskaper kan notere egenkapitalbevis på egen liste.

Noteringsprosessen
Den formelle veien frem til notering er den samme for Oslo Børs som for Oslo Axess.

Kontakt oss

Lars Jacob Braarud