Anbefaling om informasjon om regelverk som er relevant for investorer på selskapets nettsider

En stor andel av selskapene notert på Oslo Børs er utenlandske, og utenlandsandelen i mange av de noterte selskapene er høy. Det kan være utfordrende for investorer og andre markedsaktører å finne, og tilegne seg informasjon om regelverk det er nødvendig å ha kjennskap til i forbindelse med handel i noterte selskaper. Oslo Børs anbefaler derfor at selskapene på sine nettsider informerer om relevant regelverk.

Avvik fra anbefalingen om å gi informasjon om relevant regelverk krever ikke forklaring.

 

For norske selskaper
Oslo Børs har utarbeidet et eksempel for norske noterte selskaper som vil bli løpende oppdatert ved relevante lovendringer. Selskaper som ønsker å benytte dette eksempelet bør vurdere om det er ytterligere selskapsspesifikke forhold som bør omtales, for eksempel relevante bestemmelser i vedtektene eller sektorspesifikk lovgivning.

 

Utenlandske selskaper
Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs eller Oslo Axess som velger å gjøre slik informasjon tilgjengelig på sine nettsider må selv utarbeide tilsvarende redegjørelse, basert på relevant regelverk som gjelder i forhold til det enkelte selskap. Selskapene kan i denne forbindelse se på det norske eksempelet med henblikk på omfang og detaljgrad.

Kontakt oss

Kjell Vidjeland