Oslo Børs og Oslo Axess

God aksjelikviditet

Et stort antall meglerhus handler på Oslo Børs. Tilnærmet alle har en bred kontaktflate mot både norske og internasjonale investorer, og arbeider aktivt for å skape interesse for aksjene i vårt marked. Dette gir gode forutsetninger for høy likviditet i aksjene.

En regulert markedsplass i henhold til EU-direktivene

Oslo Børs drives i henhold til gjeldende EU-direktiver og –standarder når det gjelder blant annet handelsreglement, rapporteringskrav, markedsovervåking og åpningstider. Investorer og meglerhus vil dermed ha det samme å forholde seg til som på øvrige europeiske markedsplasser. Alle noterte selskaper på Oslo Børs må følge de løpende forpliktelsene som EU-direktivene innebærer.

Attraktive sektorer

Energisektoren, inkludert all olje- og gassrelatert virksomhet, utgjør om lag en tredel av de totale verdiene på Oslo Børs. Vi er samtidig verdens ledende børs innenfor fiskeri- og havbruksnæringen, og et betydelig antall shippingselskaper er notert hos oss. Mange meglerhus på Oslo Børs har bygget opp spesialkompetanse på rådgivning, megling og analyse av selskaper i disse bransjene, og har et stort nettverk med investorer som fokuserer på denne typen industri.

Svært god analysedekning

Nær sagt alle meglerhus som er medlemmer på Oslo Børs, både norske og internasjonale, har utviklet analysefunksjoner for alle sektorer som er representert hos oss.

Kontakt oss

Eirik Høiby Ausland