Notering av TECO 2030 ASA på Merkur Market

Noteringsdato: 12.10.2020
Ticker: TECO-ME

TECO 2030 ASA er et innovativt ingeniør- og utstyrsleverandørselskap med fokus på et grønnere og renere miljø. Vårt hovedmål er å utvikle høykvalitets, innovative og kostnadseffektive løsninger for å vesentlig redusere den økologiske innvirkningen fra forurensning innen skipsfart. TECO 2030 opererer i et marked med høy aktivitet for å hjelpe sine kunder med å drive virksomhet innenfor de lover og regler som gjelder i skipsfarten, og for å kunne møte fremtidige standarder.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal