Notering av Selvaag Bolig ASA på Oslo Børs

Søkt notering: 23.04.2012
Vedtatt notert: 23.05.2012
Noteringsdato: 14.06.2012
Ticker: SBO

 

Selvaag Bolig er en boligbygger som fokuser på Norges største byer med omkringliggende områder. Selskapet planlegger å utvide satsingen til utvalgte byer i Skandinavia. Selvaag Bolig har en bred eiendoms-portefølje, og utvikler boliger basert på de tre boligkonseptene Start, Hjem og Pluss.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal