Notering av Salmon Evolution Holding AS på Merkur Market

Noteringsdato: 18.09.2020
Ticker: SALME-ME

Salmon Evolution Holding er et landbasert lakseoppdrettsselskap som har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge.

Salmon Evolution Holding legger vekt på rasjonell drift, optimal fiskevelferd og minst mulig påvirkning på miljøet. Rent vann fra kysten skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst og kortere produksjonstid.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal