Notering av Observe Medical ASA på Oslo Axess

Søkt notering: 02.10.2019
Vedtatt notert: 30.10.2019
Noteringsdato: 04.11.2019
Ticker: OBSERV

Observe Medical utvikler og markedsfører innovative sykehusprodukter som bidrar til økt pasientsikkerhet og et mer effektivt helsevesen. Hovedkontor er i Oslo og operasjonell virksomhet i Sverige. Første produkt kalles Sippi® - det eneste digitale urinmålesystem på markedet med trådløs dataoverføring til pasientdatasystemer og som også hindrer at bakterier vandrer oppover i systemet og gir urinveisinfeksjon (Sippcoat®). Sippi® er CE-merket og lanseres på utvalgte sykehus i Norden og Tyskland.

 Aksje- og selskapsdata, meldinger fra selskapet og historikkKontakt oss

Linn Cathrin Slettedal