Notering av Norcod AS på Merkur Market

Noteringsdato: 15.10.2020
Ticker: NCOD-ME

Norcod AS er ledende produsent av oppdrettstorsk. Selskapets kjernevirksomhet er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Norcod er lokalisert i Midt-Norge med gode produksjonsforhold for torsk. I tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning bidrar Norcod til blå verdiskaping.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal