Notering av NORBIT ASA på Oslo Børs

Søkt notering: 05.06.2019
Vedtatt notert: 11.06.2019
Noteringsdato: 20.06.2019
Ticker: NORBIT

NORBIT tilbyr skreddersydd teknologi til kunder i utvalgte markedsnisjer verden over. Forretningsområdene gjenspeiler hovedmarkedene: Oceans betjener globale maritime markeder, Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr intelligente trafikkløsninger for transportsektoren og Product Innovation and Realization (PIR) omfatter selskapets FoU-aktiviteter og produksjon. NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu, Røros og Trondheim, samt 12 kontorer rundt i verden.

 Aksje- og selskapsdata, meldinger fra selskapet og historikkKontakt oss

Linn Cathrin Slettedal