Notering av Mintra Holding AS på Merkur Market

Noteringsdato: 05.10.2020
Ticker: MNTR-ME

Mintrakonsernet er et norsk programvareselskap spesialisert innen digital læring og forvaltning av humankapital. Produktene brukes av over 1,4 millioner mennesker hos over 3600 kunder over hele verden. Vår programvare og læringsverktøy gjør det mulig for selskaper å utvikle og posisjonere sine ansatte i ulike sektorer, inkludert innen energi, maritim virksomhet, bygg og anlegg, luftfart og fiske, som gjør Mintra til en ledende aktør for å skape sikkerhet for trygt arbeidsmiljø i utsatte områder.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal