Notering av Icelandic Salmon AS på Merkur Market

Noteringsdato: 27.10.2020
Ticker: ISLAX-ME

Icelandic Salmon er den største lakseoppdretteren på Island basert på volum, og har ni lakseoppdrettsanlegg i tre separate fjorder. Icelandic Salmon har en fullintegrert verdikjede med kontroll over hvert ledd fra klekkeri til salg. Icelandic Salmon sine oppdrettsanlegg er strategisk plassert i vestfjordene på Island, et område som er godt beskyttet med stabile og moderate sjøtemperaturer med gode tidevannsstrømmer, noe som skaper gunstige forhold for lakseoppdrett.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her