Notering av Ice Group ASA på Oslo Axess

Søkt notering: 09.05.2019
Vedtatt notert: 14.05.2019
Noteringsdato: 20.05.2019
Ticker: ICE

Ice Group er et telekommunikasjonsselskap med landsdekkende nett i Norge og Danmark. I Norge operer selskapet et rent 4G mobilnett, og leverer tjenester innen smarttelefoni, m2m, IoT og mobilt bredbånd til forbruker- og bedriftskunder. Ice Group leverer også tjenester innen mobilt bredbånd, m2m og IoT i Danmark gjennom selskapets eget nett. For mer informasjon, se www.icegroup.com.

 Aksje- og selskapsdata, meldinger fra selskapet og historikkKontakt oss

Linn Cathrin Slettedal