Notering av Havyard Group ASA på Oslo Børs

Søkt notering: 28.03.2014
Vedtatt notert: 30.04.2014
Noteringsdato: 01.07.2014
Ticker: HYARD

Havyard Group ASA utvikler og selger skipsdesign og skipsutstyr i tillegg til sin egen bygging av avanserte fartøy for verft og rederier over hele verden som opererer innenfor offshore olje & gass,
fiskeri og havbruk. Havyard Group leverer produkter og tjenester innen hele verdikjeden fra fartøyets design, konstruksjon, ettersalg og livssyklus støtte til skip i drift.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal