Notering av EXACT Therapeutics AS på Merkur Market

Noteringsdato: 14.07.2020
Ticker: EXTX-ME

EXACT-Tx er et norsk bioteknologiselskap på et klinisk stadium som utvikler en teknologiplattform for målrettet behandlingsforbedring - Acoustic Cluster Therapy (ACT®). ACT®
sonoporation er en unik tilnærming til ultralyd-formidlet målrettet forbedring av terapeutiske behandlinger – med potensiale til å betydelig forsterke den kliniske nytten av et bredt spekter av medisiner på tvers av en rekke sykdommer, inkludert kreft, infeksjonssykdommer og nevrologiske sykdommer.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal