Notering av Atlantic Petroleum P/F på Oslo Børs

Søkt notering: 25.11.2013
Vedtatt notert: 04.12.2013
Noteringsdato: 12.12.2013
Ticker: ATLA

Atlantic Petroleum er et lete- og produksjonsselskap (E&P) fokusert på Nordvest-Europa, med offshore olje- og gassinteresser i Storbritannia, Norge, Færøyene, Irland og Nederland. Selskapet har totalt 40 lisenser som inkluderer tre produserende felt, ett felt under utbygging der produksjonsstart ventes i 2015, to potensielle utviklingsprosjekter og et betydelig antall leteprospekter.

Atlantic Petroleums hovedkontor ligger i Torshavn på Færøyene.Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal