Midlertidig opptak av aksjer på Merkur Market

Oslo Børs tilbyr et nytt produkt til selskaper som allerede er noterte på Oslo Børs eller Oslo Axess, hvor selskapene nå gis mulighet til å foreta midlertidig opptak på Merkur Market av nye aksjer i samme aksjeklasse, eller aksjer i en ny aksjeklasse.

Børsen kan tillate midlertidig opptak på Merkur Market av aksjer i en aksjeklasse som allerede er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Det kan også tillates midlertidig opptak av en ny aksjeklasse, ulik den som utsteder allerede har notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Begge disse to opptaksprosessene er regulert nærmere i opptaksreglene for Merkur Market, jf. pkt. 9 og 10. Det legges opp til en rask og enkel opptaksprosess, med forenklet dokumentasjon. Dette skreddersys nærmere i dialog med selskapene.

Dette nye produktet er et resultat av konkrete henvendelser fra markedsaktørene, som ser nytten av å kunne tilby investorene sine en kostnadseffektiv løsning med elektronisk ordrebok, automatch og kontinuerlig markedsovervåkning.

Midlertidig aksjeopptak kan blant annet være relevant i påvente av at emisjonsprospekt blir godkjent av Finanstilsynet, eller i forbindelse med finansielle restruktureringer.

Kontakt oss

Notering