Merkur-rådgivere

Meglerhus som er børsmedlemmer eller medlemmer av Merkur Market, samt innehar konsesjon til å yte corporate finance-tjenester, kvalifiserer til å bli godkjent som Merkur-rådgiver.

Medlemmer av Merkur Market godkjennes ved å inngå en kortfattet tilleggsavtale til deres eksisterende medlemsavtale.

Øvrige meglerhus som ikke er børsmedlem eller medlem av Merkur Market, men som har konsesjon til å tilby corporate finance-tjenester, kan også søke Oslo Børs om å bli godkjent som Merkur-rådgiver. Oslo Børs vil da i sin evaluering foreta en helhetsvurdering av søkerens egnethet. Dette omfatter blant annet verdipapirforetakets øvrige konsesjoner, foretakets og de ansattes erfaring med verdipapirmarkedet, relevant kompetanse hos ansatte, samt tidligere eventuelle brudd på børs- og verdipapirlovgivningen. Det åpnes for at utenlandske verdipapirforetak uten norsk corporate finance-konsesjon også kan søke. 

Oslo Børs forbeholder seg rett til å avslå en søknad, dersom børsen vurderer at søkeren på søknadstidspunktet, eller senere av ulike grunner, kan bidra til økt risiko for svekkelse av den allmenne tilliten til børs- og verdipapirmarkedet eller til Oslo Børs. 

Søknader skal sendes til notering@oslobors.no.

Godkjente Merkur-rådgivere

Navn

Rådgiver for

ABG Sundal Collier ASA

Monobank, februar 2017
Kahoot!, oktober 2019
Ice Fish Farm, juni 2020
Andfjord Salmon, juni 2020
Mercell Holding, juli 2020

Arctic Securities AS

Golden Energy Offshore Services, april 2018
Atlantic Sapphire, mai 2018
ADS Crude Carriers, august 2018
Zenith Energy, november 2018

Beringer Finance/Fondsfinans

Tysnes Sparebank, desember 2017

Carnegie AS

Zwipe, januar 2019
Cloudberry Clean Energy, april 2020
ayfie Group, juli 2020
EXACT Therapeutics, juli 2020

Clarksons Platou Securities AS

S.D. Standard Drilling Plc - midlertidig aksjeopptak, januar 2017
Songa Bulk, desember 2016
Reach Subsea - midlertidig aksjeopptak
Polarcus Limited - midlertidig aksjeopptak

Cleaves Securities AS

 

Credeva AS

 

Danske Bank Danske Markets

 

DNB Bank ASA, DNB Markets

Atlantic Sapphire, mai 2018
Ice Fish Farm, juni 2020

Fearnley Securities AS

Songa Bulk, desember 2016
Fjord 1, mai 2017
MPC Container Ships, mai 2017
Okeanis Eco Tankers, juli 2018

Mangold Fondkommission AB

 

Nordea Markets

 

Norne Securities AS

Induct, januar 2016,
Grong Sparebank, juni 2017
Lillestrøm Sparebank, desember 2017
Sunndal Sparebank, mars 2018
Surnadal Sparebank, april 2018

Pareto Securities AS 

Monobank, februar 2017
J.P. Kenny Petroleum, november 2017
Atlantic Sapphire, mai 2018
Mercell, juli 2020
ELOP, juli 2020

ProCorp AS

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB

River iGaming, mars 2018

Sparebank 1 Markets AS

Fjord 1, mai 2017
Baltic Sea Properties, november 2017
SoftOx Solutions, juni 2018
Target EveryOne, juni 2018
BRAbank, august 2018
Quantafuel, februar 2020

Swedbank Norge NUF

 

Kontakt oss

Notering