Forberedelser til innsendelse av søknad

Børsen anbefaler alle selskaper og sparebanker som vurderer å søke opptak på Merkur Market, å begynne med forberedelsene så tidlig som mulig.

Vi har erfart gjennom årene at selskapene kan spare vesentlig med tid og penger ved å klargjøre interne ressurser og rutiner, samt få oversikt over avtaler og annen selskapskritisk dokumentasjon i god tid før due diligence påbegynnes og søknadsdokumentasjonen skal utarbeides.

Øvrige forhold som krever planlegging og kan ta noen ukers tid å få på plass, er blant annet VPS-registrering av aksjene, eventuell kapitalinnhenting og/eller nedsalg av aksjer fra eksisterende aksjonærer i forbindelse med opptaket, samt utarbeidelse av gode rutiner for løpende informering og periodisk regnskapsinformasjon til markedet.

Nettopp av hensyn til å få en effektiv og hensiktsmessig planlegging av opptaksprosessen, stilles det nå krav om i opptaksreglene at alle søkende selskaper skal engasjere en Merkur-rådgiver til å bistå seg. Børsen publiserer en liste over alle meglerhus som er blitt godkjent som Merkur-rådgiver.

Kontakt oss

Notering