Merkur Market

Merkur Market tilbyr selskaper og dets eiere en av Europas raskeste opptaksprosesser. Fra Børsen mottar søknaden til selskapet tas opp til handel, kan det ta rundt 1-2 uker. Både opptakskravene og de løpende rapporteringsforpliktelsene i etterkant av opptaket, er enklere og mindre omfattende enn på Oslo Børs og Oslo Axess, ettersom denne handelsplassen er en MTF.

Fordeler med opptak på Merkur Market:

  • Ordnet og transparent handel av selskapets aksjer/egenkapital i et velfungerende elektronisk ordresystem, som alle meglerhusene er tilknyttet gjennom sine medlemsavtaler
  • Selskapets Merkur-rådgiver vil kunne tilby market-making og analysedekning
  • Kontinuerlig markedsovervåking fra børsens side
  • En effektiv meldingsportal, Newsweb, for publisering av nyheter og lovpålagte rapporteringer
  • Markedsbasert verdsettelse av selskapet – dette kan forenkle videresalg av aksjer for gründere, gi tilgang til nye investorer i forbindelse med aksjeemisjoner og obligasjonsutstedelser, være positivt for bankenes kredittvurderinger ved behov for banklån, samt gjøre aksjene til et effektivt oppgjørsmiddel i forbindelse med virksomhetssalg eller kjøps- og fusjonstransaksjoner
  • Kvalitetsstempel – dette kan ha betydning for å tiltrekke seg nye kunder, dyktige ansatte og kompetente styremedlemmer
  • Skattemessig beregningsgrunnlag for investorers formuesskatt er selskapets balanseførte verdier, og ikke markedsverdien. Beregningsgrunnlaget for verdipapirer omsatt på Oslo Børs og Oslo Axess er markedsverdien
  • Skreddersydde introduksjonskurs i selskapets løpende forpliktelser som gjelder i etterkant av opptak til handel
  • Klargjøring for en videre reise mot full børsnotering på Oslo Børs eller Oslo Axess

Oslo Børs har god erfaring med sin løpende kundepleie overfor de noterte selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess, og ønsker å etablere et tilsvarende nært kundeforhold med selskaper som tas opp til handel på Merkur Market. Børsens kundefokuserte arbeidsform leder til at selskapene lettere søker råd og veiledning hos børsen. Erfaringsmessig har det blitt opplevd positivt og fleksibelt både for selskapene og børsen å kunne ha en uformell og direkte kommunikasjon ved behov.

Handel

Handel av aksjer og egenkapitalbevis på Merkur Market foregår i handelssystemet Millennium Exchange. Meglerhus som er eksisterende medlemmer på Oslo Børs/Oslo Axess trenger derfor ikke å endre handelsoppsettet. Medlemmer må imidlertid signere en separat medlemsavtale knyttet til Merkur Markets Medlems- og handelsregler før de gis tilgang.

Eksisterende medlemmer på Oslo Børs/Oslo Axess belastes ikke noen fast avgift i forbindelse med medlemskap på Merkur Market. Handelsavgifter for Merkur Market følger avgiftsstrukturen som er gjeldende for aksjehandel på Oslo Børs og Oslo Axess. Omsetning på Merkur Market vil således inngå i det totale volumet i den variable modellen for handelsavgifter.

Kontakt oss

Notering