Energi, shipping og sjømat

Oslo Børs har en unik posisjon internasjonalt knyttet til næringene energi, shipping og sjømat. Hit kommer selskaper for å hente kapital, sikre omsetning for sine aksjer og få bred og verdensledende analytikerdekning. Investorer har tilgang til både norske og internasjonale kvalitetsselskaper.

Energi

Norge er verdens tredje største gasseksportør og verdens femte største oljeeksportør, og er dermed en ledende nasjon innen produksjon og handel av energi. Dette gjenspeiles også på Oslo Børs. Målt i antall noterte selskaper er Oslo nest størst i Europa på energi generelt og nest størst i verden innen oljeservice spesielt.

Selskapene i OSLO Energy Index utgjør om lag en tredel av markedsverdiene på Oslo Børs og Oslo Axess, og en betydelig andel av selskapene er internasjonale.

Shipping

Norge er i dag verdens femte største maritime nasjon. Målt i antall noterte selskaper er Oslo Børs den største shippingbørsen i Europa og nest størst i verden.

I OSLO Shipping Index finnes et mangfold av kvalitetsselskaper som driver logistikkvirksomhet til sjøs. Selskaper som vurderer notering vil finne en sammenlignbar aktør, og investorer som ønsker eksponering mot skipsfart vil ha et bredt spekter å velge fra.

Sjømat

Norge er verdens nest største eksportør av fisk og sjømatprodukter, og Oslo Børs er verdens største og viktigste finansielle markedsplass for sjømatsektoren.

OSLO Seafood Index består av en lang rekke selskaper med ulik karakter og fokus. Her finnes alt fra de mindre vekstselskapene til verdens desidert største oppdrettskonserner.

 

Vi hjelper deg i noteringsprosessen

Når du vurderer å børsnotere ditt selskap vil det dukke opp mange spørsmål. Hvordan foregår noteringsprosessen? Hva får du tilgang til? Hva kreves av forberedelser? Og hva ligger i å være "egnet for notering"?

Oslo Børs' rådgivere kan være en diskusjonspartner i denne fasen, slik at du får nødvendig kunnskap og kan gjøre de riktige valgene. Vi bistår også med konkret veiledning gjennom alle stegene i noteringsprosessen.

Du er også sikret profesjonell bistand fra et stort apparat av andre, erfarne aktører. Meglere, advokater, banker, revisorer og rådgivere sørger for at du får informasjonen og hjelpen du trenger.

Les mer om notering på Oslo Børs og Oslo Axess 

Kontakt oss

Eirik Høiby Ausland