Aksjer, egenkapitalbevis og retter til aksjer

En børsnotering gir større muligheter for tilgang til kapital og gjør aksjene mer likvide. Mange investorer investerer kun i børsnoterte selskaper, blant annet fordi noterte selskaper er underlagt strengere krav enn andre, noe som gir investorene en større trygghet.

Oslo Børs er det naturlige målet for større selskaper med lang historikk og med en betydelig aksjonærbase, og innebærer en fullt ut børsnotering i henhold til EU-krav.

Oslo Axess passer for selskaper som har mindre enn tre års historie og som ønsker kvalitetsstempelet og fordelene som følger med notering på en regulert markedsplass.

Merkur Market passer for alle selskapsformer, både helt nystiftede vekstselskaper, sparebanker og mer modne industriselskaper som ønsker å hente egenkapital, og som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked.

Selskaper som allerede er noterte på Oslo Børs eller Oslo Axess, har mulighet til å foreta midlertidig opptak på Merkur Market av nye aksjer i samme aksjeklasse, eller aksjer i en ny aksjeklasse.

Vi tilbyr alt et selskap har behov for i forbindelse med en børsnotering.

En effektiv noteringsprosess

I forhold til mange andre markedsplasser er noteringsprosessen ved Oslo Børs både tids- og kostnadseffektiv. Ofte tar det kun åtte uker fra prosessen starter til børsnotering kan finne sted. Våre eksperter på notering bistår gjerne med råd og veiledning gjennom alle stegene i noteringsprosessen.

Tilgang til både norsk og internasjonal kapital

Mer enn halvparten av meglerhusene på Oslo Børs er utenlandske, og internasjonale investorer dominerer den daglige handelen. Dette gjør at noterte selskaper har et godt utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonal kapital.

Moderne og effektive handelssystemer

Oslo Børs’ handelssystemer Millennium og SOLA er bygget på handelsregler og metodikk som er internasjonalt anerkjent. De er gjennomprøvd og velkjente for både norske og utenlandske markedsaktører. Systemene sørger for rask matching av kjøper- og selgerinteresser, og bidrar til en effektiv omsetning av aksjen.

Lettere å skaffe tilleggsfinansiering

Et selskap som har notert aksjen på Oslo Børs vil raskere og enklere kunne notere andre typer verdipapirer. Det vil dermed være lettere å skaffe finansiering gjennom notering av for eksempel obligasjonslån og sertifikater hos oss.

Kontakt oss

Lars Jacob Braarud