Notering

Oslo Børs gir selskaper tilgang til kapital gjennom notering på internasjonale og attraktive markedsplasser. Oslo Børs skiller seg ut fra resten av Norden med mange nye aksjenoteringer.

Aksjer og egenkapitalbevis

En børsnotering gir større muligheter for tilgang til kapital og gjør aksjene mer likvide. Mange investorer investerer kun i børsnoterte selskaper, blant annet fordi noterte selskaper er underlagt strengere krav enn andre, noe som gir investorene en større trygghet.

Mer enn halvparten av meglerhusene på Børsen er utenlandske, og internasjonale investorer dominerer den daglige handelen. Dette gjør at noterte selskaper har et godt utgangspunkt for å tiltrekke seg internasjonal kapital. Et stort antall meglerhus handler på Børsen, noe som gir gode forutsetninger for høy likviditet i aksjene. Aksjene har også god analysedekning. Dessuten har vi effektive noteringsprosesser.

Renteprodukter

Med et obligasjons- eller sertifikatlån kan du finansiere investeringer og videre utvikling av din virksomhet. Mange investorer krever imidlertid at lånene de investerer i er notert/registrert på en kvalitetssikret og overvåket markedsplass. Notering/registrering av lån på Oslo Børs og Nordic ABM gir deg dermed tilgang til en større investorbase enn du ellers ville fått.

Kontakt oss

Notering