Oslo Børs APA

Ved utgangen av 2017 mottok Oslo Børs konsesjon fra Finanstilsynet for å være en tilbyder av en «Godkjent offentliggjøringsordning» for både aksjer, obligasjoner og derivater. Ordningen er mest kjent under betegnelsen Approved Publication Arrangement (APA) og ble introdusert som følge av MiFID ll-reguleringen.

I henhold til MiFID II skal alle handler som inngås Over the Counter (OTC) eller på en Systematic Internaliser (SI) offentliggjøres via en APA, en konsesjonsbelagt tjeneste. Det er verdipapirforetaket som inngår en handel som har ansvaret for at den offentliggjøres, samt beslutter hvor den skal offentliggjøres.

MiFID II åpner for ulike modeller for utsatt offentliggjøring, og megler må ved registrering av handelen oppgi om handelen skal umiddelbart offentliggjøres eller om offentliggjøring skal utsettes. APA-en vil loggføre nødvendig informasjon rundt når handelen er inngått og når den så offentliggjøres, basert på verdipapirforetakets registreringer. Dersom megler rapporterer en handel med utsatt offentliggjøring, vil systemet dessuten verifisere at kriteriene for utsatt offentliggjøring er tilfredsstilt, og i så tilfelle automatisk offentliggjøre handelen når tidsfristen utløper.

Oslo Børs tilbyr en APA-løsning som er integrert med børsens handelssystem. På denne måten kan kundene benytte et kjent system til offentliggjøring av handler uavhengig av om handelen er inngått på en av våre markedsplasser eller er avtalt utenom børsens regelverk. Tilsvarende mottar informasjonsdistributører informasjon via samme systemer som benyttes for børshandler. Dette gir våre kunder mulighet til å bygge systemer som både har god funksjonalitet og er kostnadseffektive.

 Oversikt over alle APA-handler rapportert til Oslo Børs

Kontakt oss

Bodil Østby