Virtu Financial Ireland Limited

Om selskapet

Virtu er en ledende global, elektronisk market maker. Selskapet er en aktiv market maker i et bredt utvalg av aktivaklasser. Dette inkluderer aksjer, valuta, råvarer, opsjoner og renter, hvor de tilbyr tosidig likviditet i over 200 markeder globalt.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess

MedlemsID VFA

VPS ID 12530  • +35 312 466 902
  • Whitaker Court
  • 28/29 Sir John Rogerson's Quay
  • 2 Dublin
  • Ireland