Sparebank 1 Markets AS

Om selskapet

SpareBank 1 Markets AS er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter. Selskapet kan levere hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som er Norges nest største bankgruppering med over 700 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Med rundt 100 erfarne ansatte i våre avdelinger i Oslo, Trondheim og New York dekker vi alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

Medlemskapet gjelder:


Renter
Oslo Børs, Nordic ABM

MedlemsID SB1O

VPS ID 04201