Sbanken ASA

Om selskapet

I april 2000 ble Skandiabanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. Den 6. november 2017 endret banken navn til Sbanken. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. september 2017 hadde Sbanken 430 000 aktive kunder og en forvaltningskapital på 81,6 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market

MedlemsID SBNK

VPS ID 09714  • +47 55 26 00 00
  • sbanken.no/

  • Folke Bernadottesvei 38
  • 5147 Fyllingsdalen