Pareto Securities AS

Om selskapet

Pareto Securities er et uavhengig fullservice verdipapirforetak med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkedene og en sterk internasjonal tilstedeværelse innenfor energisektorene.

Pareto Securities har hovedkontor i Oslo, med mer enn 350 ansatte lokalisert i kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, USA, Canada, Singapore, Australia og Brasil.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market
Renter
Oslo Børs, Nordic ABM
Derivater
Oslo Børs, Oslo Connect

MedlemsID PAS

VPS ID 11400

Likviditetsgarantist