Norne Securities AS

Om selskapet

Norne Securities er et fullservice verdipapirforetak med spisskompetanse innen bank, finans og kystnært næringsliv. Vi er Norges nest største distribusjonskanal med 30.000 netthandelskunder, og er market maker på Oslo Børs.

Fra våre kontorer i Bergen, Oslo og Vilnius leverer våre 40 ansatte tjenester innen aksje- og obligasjonsmegling, analyse og finansiell rådgiving. Vi er eid av 14 frittstående norske sparebanker og har et tett samarbeid med nesten 80 sparebanker i Eika-gruppen.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market
Renter
Oslo Børs, Nordic ABM
Derivater
Oslo Børs, Oslo Connect

MedlemsID NOE

VPS ID 12380

Likviditetsgarantist