Norges Bank

Om selskapet

Norges Bank forvalter statsgjelden i henhold til et mandat fastsatt av Finansdepartementet. Banken skal med grunnlag i dette dekke statens lånebehov ved å utstede statskasseveksler og statsobligasjoner på vegne av departementet. Norges Bank tilbyr ingen banktjenester til privatpersoner eller foretak.

Medlemskapet gjelder:


Renter
Oslo Børs

MedlemsID NBK