Morgan Stanley Europe SE

Om selskapet

Siden Morgan Stanley ble grunnlagt i New York i 1935, har det utviklet seg til en av verdens største finansinstitusjoner.

Morgan Stanley tilbyr et komplett spekter av tjenester som dekker fusjoner, oppkjøp, restrukturering, rente- og egenkapitalfinansiering, samt annenhåndsomsetning, analyse, valuta, råvarer, utlån av verdipapirer, kapitalforvaltning og prime brokerage.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess

MedlemsID MSES

VPS ID 09750