DNB Bank ASA, DNB Markets

Om selskapet

DNB Markets er Norges ledende verdipapirforetak.

Hovedproduktene våre er valuta-, rente- og råvareprodukter, verdipapirer og andre renteprodukter, fremmed- og egenkapitalfinansiering, analyse- og rådgivningstjenester samt verdipapiradministrative tjenester.

Rundt 700 ansatte tilbyr et bredt produktspekter til alle kundesegmenter, fra personkunder til store internasjonale konsern.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market
Renter
Oslo Børs, Nordic ABM
Derivater
Oslo Børs, Oslo Connect

MedlemsID DNM

VPS ID 07912

Likviditetsgarantist