Clarksons Platou Securities AS

Om selskapet

Clarksons Platou Securities er en del av Clarksons Platou Gruppen som er verdens ledende tilbyder av integrerte shipping tjenester etablert i 1852 med 49 kontorer i 21 land og har ca. 1.400 ansatte. Clarksons Platou Securities er en internasjonal investeringsbank som tilbyr tjenester innenfor aksje- og obligasjonsmegling, aksje-og kredittanalyse samt finansiell rådgivning med fokus på de globale maritime sektorene samt mineraler og gruvedrift.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market
Renter
Oslo Børs, Nordic ABM
Derivater
Oslo Børs

MedlemsID CPLA

VPS ID 11160