Arctic Securities AS

Om selskapet

Arctic Securities er eid av de ansatte og Trond Mohn (gjennom Meteva AS) og er uavhengig av alle finansinstitusjoner. Arctic Securities absolutte forpliktelse til integritet, kvalitet og uavhengig forskning, med fokus på kompetanse, diskresjon og rask gjennomføring, er våre kjernekonkurransefortrinn.

Arctic Securities har en enestående corporate finance-erfaring i det norske markedet. Med et internasjonalt nivå på risikostyring og strukturert finansieringsevne, tar vi sikte på referansekvalitet i et nasjonalt marked med svært unike egenskaper.

Arctic Securities vil fokusere på langsiktige relasjoner med våre kunder og ansatte. Dette har bakgrunn i vårt ønske om å være en stabil og varig deltaker i finansnæringen.

Medlemskapet gjelder:


Aksjer
Oslo Børs, Oslo Axess, Merkur Market
Renter
Oslo Børs, Nordic ABM
Derivater
Oslo Børs

MedlemsID ARC

VPS ID 12220

Likviditetsgarantist