Terminering av medlemskap - Beringer Finance (BER)

Beringer Finance har besluttet å terminere medlemskapet på Oslo Børs. Siste handelsdag er 17. august 2018.

Member ID: BER
Adresse: Grundingen 2, Postboks 1502 Vika, 0117 Oslo, Norge 
Marked: Alle Oslo Børs' markedsplasser for aksjer, renter og derivater

Kontakt oss

Ingvild Resaland