Rapportering og offentliggjøring av manuelle handler under MiFID II

MiFID II direktivet som trer i kraft 3. januar 2017 vil inneholde nye krav til rapportering og offentliggjøring av manuelle handler.

Til medlemmer og vendorer ved Oslo Børs,

MiFID II direktivet som trer i kraft 3. januar 2017 vil inneholde nye krav til rapportering og offentliggjøring av manuelle handler. Kravene innebærer at markedsaktører må rapportere handler til en Approved Publication Arrangement (APA), som så vil ha ansvar for å gjøre informasjonen tilgjengelig for markedet. Rollen som APA vil etter det nye direktivet være en konsesjonspliktig tjeneste som tildeles av det enkelte lands nasjonale myndighet.

Vi ønsker med dette å informere om at Oslo Børs vil søke Finanstilsynet om konsesjon som APA så snart det åpnes for dette. Oslo Børs' planlagte tjeneste vil som et minimum tilby handler i instrumenter notert på Oslo Børs. Tjenesten vil benytte seg av eksisterende grensesnitt for rapportering av handler, slik at medlemmer vil kunne fortsette å rapportere manuelle handler på samme måte som i dag og samtidig oppfylle kravene om APA-rapportering av handler under MiFID II.

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91