Påminnelse om at tegningsrettshandler gjøres opp bilateralt

Oslo Børs viser til informasjon sendt av Verdipapirsentralen (VPS) til oppgjørsdeltakerne torsdag 21. februar. I meldingen minnes det om at handler i tegningsretter ikke nettes og cleares, men har bilateralt oppgjør. I morgen, fredag 22. februar, noteres Norwegian Air Shuttle's tegningsretter på Oslo Børs. Instrumentet forventes å være likvid. Meldingen fra VPS kan du lese nedenfor.

Fortrinnsrettsemisjon i Norwegian Air Shuttle ASA

Vi viser til Oslo Børs sin melding på NewsWeb i dag 21. februar 2019 om fortrinnsrettsemisjonen i Norwegian Air Shuttle ASA, der tegningsrettene noteres i perioden 22. februar - 6. mars 2019.
Det gjøres oppmerksom på at transaksjoner i tegningsretter ikke blir nettet og clearet av sentral motpart (CCP). Handlene må derfor gjøres opp bilateralt med de respektive motparter. Husk å registrere riktig motpart i oppgjørsinstruksjonene som sendes VPS. Vi anbefaler at oppgjørsinstruksjonene sendes VPS innen kl 20:00 på handelsdag.

Siste oppgjørsdag for tegningsrettene er 8. mars 2019. Uoppgjorte transaksjoner etter oppgjør 2 denne dagen vil bli avvist.

Ta kontakt via e-post oppgjoer@vps.no dersom du har spørsmål.

For mer informasjon om transaksjonsflyten for oppgjør med og uten CCP, klikk her.

Ved spørsmål til Oslo Børs, kan markedsadministrasjonen kontaktes på ma@oslobors.no / +47 22 34 19 45.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91