Oslo Børs - Tidsplan for teknisk stengning av Burgundy infrastruktur i Millennium

Vi viser til melding av 31 mars 2015 om avslutning av handel i svenske, danske og finske verdipapirer via Burgundy. Tidsplanen for den tekniske stengningen av Burgundy infrastruktur i Millennium (produksjon og CDS) er som følger:

Dato

Aktivitet

13. april - 17. april 2015

Medlemmer og vendorer som er direkte tilkoblet til Millennium Burgundy mottar en rapport med sine eksisterende enablement for gjennomgang.

 

30. april 2015

Siste handelsdag for alle Burgundy instrumenter. Instrumentene vil bli merket som "D" i referansedata delta-filen gyldig for 4 mai 2015.

 

4. mai til 8. mai 2015

Fjerning av Burgundy business parameters fra referansedatafiler.

 

13. mai 2015

Frist for deaktivering av compIDs for Burgundy markedsdatakanaler på FIX / FAST og MITCH gateways. Trading-enablement vil kun bli endret på medlemmenes forespørsel til Oslo Børs enablement team.

 

15. mai 2015

Burgundy markedsdatakanaler er stengt

Replay-, recovery-, og multicast-kanaler som stenges er:

  • FIX / FAST: BGE20, BGW20, BGP20, BDFIF og BDFIT
  • MITCH: J, K, L, M, N, O og Q

Oppdaterte tekniske spesifikasjoner og markedsmodelldokumenter vil være tilgjengelig fra slutten av april.

 Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt en av Oslo Børs’ kontaktpunkter nedenfor:

Teknisk
Technical Support, Tlf: 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no         
Enablement team: Tlf: 22 34 19 11  enablement@oslobors.no

Medlemmer
Ingvild Resaland, Tlf +47 22 34 19 16, Ingvild.resaland@oslobors.no  
Tom Kristoffersen, Tlf: 22 34 19 04, Tom.kristoffersen@oslobors.no
Carl Nilsen, Tlf: 22 34 17 93, Carl.nilsen@oslobors.no
Samuel Stenmark, Tlf: +46 76 776 1213, samuel.stenmark@oslobors.no

Distributører av markedsdata
Line Mauseth, Tlf +47 22 34 18 15, line.mauseth@oslobors.no 
Christian Pettersen, Tlf +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91