Oslo Børs – Publisering av nye markedsmodeller for Aksje- og renteinstrumenter ex. Burgundy

I forbindelse med beslutningen om at 30. april er siste handelsdag for svenske-, finske og danske aksjeinstrumenter, er referanser til Burgundy fjernet i markedsmodellene for aksjer og renteinstrumenter. Disse endringene gjelder fra 4. mai 2015. 

Markedsmodellen for renteinstrumenter inneholder i tillegg nytt segmentnavn tilknyttet segmentkoden OBRA. Vi viser til dokumentet OSLMIT Oslo Børs and Nordic ABM Business Parameters Fixed Income v 1.8 for implementeringsplan for denne endringen.

Resterende endringer i teknisk dokumentasjon med hensyn til Burgundy-referanser, vil publiseres under Teknisk Dokumentasjon innen 30. April.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91