Orientering om presisering i guiding i Medlems og handelsreglene for Oslo Børs / Oslo Axess og Merkur Market

Vedlagt ligger en orientering som omfatter endring i guiding til regel 3040 i Medlems- og handelsreglene på Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Bakgrunnen for endringen er at ESMA fra 3. januar 2017 skal beregne hvilke instrumenter som blir gjenstand for Mifid II’s double volume caps (DVC) i henhold til RTS 1 Article 6. 

Kort forklart legger DVC begrensninger på hvilke instrumenter som kan handles utenfor gjennomlyste ordrebøker etter implementeringen av Mifid II, ved at maksimalt 4 % av instrumentets volum per markedsplass eller totalt 8 % av instrumentes volum i Europa kan handles i dark pools eller via rapporterte handler. For å oppnå et korrekt beregningsgrunnlag og dermed unngå at cappene nås raskere enn intensjonen på Oslo Børs' markedsplasser, gjøres guidingen i Medlems- og handelsreglene mer presis rundt merking av rapporterte handler.

En endringsmarkert versjon av guiding til regel ”3040 - Required content of trade reports” er vedlagt. Fullstendige medlems- og handelsregler gjeldende fra 1.1.2017 vil bli gjort tilgjengelig på Oslo Børs’ hjemmesider i løpet av desember.

Kontakt oss

Torbjørn Vik

  • Head of Equities and Client Relations
  • tv@oslobors.no
  • +47 22 34 17 47
  • +47 99 69 18 91